Jumat, 12 Februari 2010

CARA MENGHILANGKAN NAVBAR

Navbar atau navigation bar adalah fasiliti yang dimiliki oleh Blogger/blogspot, bentuknya berupa kotak kecil memanjang dan terletak di bagian paling atas dari blog seperti pada gambar di bawah.Fungsinya antara lain ialah untuk melakukan Sign In/out atau untuk membuat Blog baru. Navigation Bar juga boleh digunakan untuk melaporkan sesuatu keburukan weblog yang dilakukan oleh seorang blogger, contohnya isi blognya. yang melanggar TOS (Term Of Service) atau hal-hal yang dianggap merugikan orang lain. Namun ada sesetengah blogger yang merasa lebih selesa jika melihat penampilan blognya dalam keadaan kemas tanpa adanya nevbar. Karena itu, kadang para blogger membuang NavBar tersebut.

Bagaimana menghilangkan Navigation Bar?
Ada beberapa template yang memang sudah tidak ada NavBar-nya. Namun bagi yang memakai template yang masih ada NavBarnya dan ingin menghilangkannya maka inilah caranya.

1. Login dulu di Blogger.com / Blogspot.com
2. Trus Pilih Layout --> Edit HTML
3. Copy script berikut ke dalam tag head

#navbar-iframe {
display: none !important;

}


contohnya spt berikut :
-----------------------------------------------
Blogger Template Style
Name: Son of Moto (Mean Green Blogging Machine variation)
Designer: Jeffrey Zeldman
URL: www.zeldman.com
Date: 23 Feb 2004
Updated by: Blogger Team
----------------------------------------------- */

#navbar-iframe {
display: none !important;
}

/* Variable definitions
====================
4. Pastu simpan.

Inilah cara menghilangkan navigation bar pada blogspot Selamat Mencuba.....!!Sukses....!!!!

Tidak ada komentar: